İlmin Gerçek Sahipleri (İLMİ YARIŞMA)

Bilim tarihini derinlemesine inceleğimizde görülecektir ki, Müslüman alimler Batılılar'dan yüzlerce yıl önce birçok keşif ve buluşları ortaya koymuşlardı.
Batı'da cehaletin hükümferma olduğu, ilim adamlarının öldürülüp yakıldığı devirlerde Müslümanlar büyük üniversiteler kurup, dünyanın dörtbir yanından gelen öğrencilere kucak açıyordu.
Yine Batı'da dünyanın yuvarlak olduğu iddia edilip döndüğünü söyleyen ilim adamları afaroz edilip cezalandırılırken, Bizim cenahımızda, dünyanın çapı ve çevresi ölçülüyor ve yıldızlar arası mesafeler hesaplanıyordu.
Fakat Batılı her zamanki hilekarlığı ile Müslümanların yaptığı bütün bu keşif ve icadlara sahiplenerek kendine maletîi ve kitaplarına öyle kaydetti. Bizdeki, Tanzimat'tan bu yana körükörüne ve sırf kopyacılıktan ibaret olan Batı hayranlığı herşeyi Batı'nın bulduğu, yaptığı ve yapabileceği şeklinde bir kompleks uyandırmıştır.
Aşağıda, kendi ilim mirasımıza sahip çıkıp günümüz nesline öğretme düşüncesiyle birtakım sorular hazırladık. Gayemiz, öğretmede pratik bir yol olan imtihan metodu ile sizleri araştırmaya sevketmek ve geçmişteki bu ilim yıldızlarımızı tanıtıp onların ışığını günümüze getirerek yeni yıldızların doğmasına vesile olmak.

1- Müslümanların ilk defa İspanya'ya ayak basma tarihi kaçtır?
a) 698
b)711
c) 722
d) 748

2-Arapça "Cennetü'l Arif" Ariflerin Cenneti olarak bilinen yer neresiydi?
a) Damoskus (Suriye)
b) Kurtuba (İspanya)
c) Gırnata (İspanya)
d) Sevilla (İspanya)

3- Marko Polo'dan 300 sene önce Çin'e ait ilk bilgilerin yazıldığı tarih hangisidir?
a) 8. asır
b) 9. asır
c) 10. asır
d) 11. asır

4- İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tıp öğrencilerinin 1778 yılına kadar kullandıkları Müslümanlara ait kitap ve cihazlar hangi bilime aitti?
a) Biyokimya
b) Fizik
c) Bakteriyoloji
d) Cerrahi

5- Aşağıdakilerden hangisi Müslüman İspanya'da Zehravinin yaptığı ve öncülük ettiği cerrahi çeşidi idi?
a) Appendectomi (apandisit ameliyatı)
b)Tracheostomi (nefes borusu ameliyatı)
c) Craniotomi (beyin ameliyatı)
d) Böbrek taşlarının düşürülmesi

6- Galilei'den 700 sene Önce yerçekimi ve genel çekime ait İlk bilgileri yazan alimler hangileridir?
a) El-Hazini ve Biruni
b) Kaşi ue Harizmi,
c) İbni Hırdanbah ve İbni Sina
d) İbni Batuta ve Razi

7-El-Fergani, Battani, İbni Yunus'un kurdukları ilim dalı hangisidir?
a) Kimya
b) Coğrafya
c) Jeoloji
d) Astronomi

8- Tıp tarihinin modern ders kitabı olan "An Illustrated History"e göre Razi'nin yazdığı kitap sayısı kaçtır?
a) 60
b)90
c)150
d) 230

9- 12. yüzyılda Fransa'daki toplam kitaplardan daha fazla olan 400.000 cilt kitabı içinde bulunduran halk kütüphanesinin olduğu yer neresidir?
a) Kurtuba (İspanya)
b) Malağa (İspanya)
c) Tolentelo (İspanya)
d) Elmeria (İspanya)

10- İslami matematiğin tarihçisi olan E. S. Kennedy'nin bahsettiği Nasreddin Tusi'nin gezegenlere ait olan modeli Amerika'da halen hangi isim altında okutulmaktadır?
a) The Tusi System (Tusi Sistemi)
b) The Tusi Couple (Tusi çift bağı)
c) The Hehocantric System (Holosantrik Sistem)
d) The Tusi Ectipsei (Tusi elipsi)

11- Turkuaz olarak bilinen "Türk" kökünden gelen mineralin bileşimi nedir?
a) Bakır ve kurşun
b) Gümüş ve Bakır
c) Bakır ve Alüminyum
d) Bakır ve Bor

12- Çok sayıda Batılı tarihçinin en büyük fizikçi dedikleri müslüman alim kimdir?
a) El- Battani
b) İbni Hatima
c) İbni Yunus
d) El- Heysem

13- Aşağıdakilerden hangisini Avrupalılar'a Müslümanlar öğretti?
a) Binicilik
b) Atıcılık
c) Balıkçılık
d) Kağıt yapmayı

14- "Yıldızlar İlmi Üzerine" adlı eser kime aittir?
a) Siczi
b) Razi
c) Sabit bin Kurra
d) Battani

15- 9. ve 11. asırlarda Müslüman kimyacıların bulduğu antiseptik çeşidi hangisidir?
a) Organik iyod ve borik asid
b) Nitrik ve hidroklorik asid
c) Fenol ve Cıvakrom
d) Gümüşnitrat

16- Salınım ve titreşim hareketlerini, sarkaçı ilk bulan fizikçi Mısırlı İbni Yunus olmasına rağmen bu kime maledilmektedir?
a) Kopernik
b) Kepler
c) Benjamin Franklin
d) Galile

17- Bunlardan başka İbni Yunus aşağıdakilerden hangisinin mucididir?
a) Helikopter
b) Usturlab
c) Geyger sayıcısı
d) Mekanik saat

18- El-Kaşi (veya Keşani) 14. asırda ilk olarak neyi sistematik olarak kullanmıştır?
a) Matematikteki logaritmayı
b) Sıfırı
c- Trigonometrideki sıfırı
d) Matematikteki desimal sistemi

19- Batıda "the Commen-tator" (Müfessir-Yorumcu) olarak halâ ünlü olan Müslüman İspanya filozofunun adı nedir?
a) İbni Sina
b) İbni Rüşd
c) Razi
d) İbni Zühr

20- Batılılar "Bilimsel metod"u Müslümanlardan ne kadar sonra kullanmaya başladılar?
a) 1 asır
b) 250 sene
c) 500 sene
d) 750 sene

21-Batılı tarihçilerin İslam'ın Leonardo da Vinci'si dedikleri alim kimdir?
a) İbni Sina
b) Biruni
c) Heysem
d) İbni Yunus

22- 12. yüzyılda en büyük Müslüman fizikçilerden olan Hazini aslen kimdir?
a) Bizans'dan gelen bir köledir
b) Yunan köledir
c) Neostorian Hristiyandır
d) Arab Yahudidir

23- Aşağıdaki hangi ilimler Harizmi'nin 9. yüzyılda yazdığı bir kitabının ismidir?
a) Trigonometri (at-trip)
b) Chemistri (al- kimya)
c) Aritmetic (al- rithu)
d) Algaebre (al-cebir)

24- Avrupa'da 12. asırdan Rönesans'a kadar Astronomi temel ders kitabı olarak okutulan muhteşem eser hangi bilgine aittir?
a) Hırdazben
b) İbni Meymun
c) Razi
d) Battani

25- Pi () sayısını tam doğru olarak ilk defa hesaplayan bilgin kimdir ve ne zaman hesaplamıştır?
a) Biruni, 12. asır
b) İbni Yunus, 10. asır
c) Kapi, 14. asır
d) Harizmi 9. asır

comments powered by Disqus