Metallerin yapısındaki atomlar belirli geometrik şekilleri oluşturacak şekilde dizilirler. Çelik İçinde demir atomları küpün köşelerinde ve merkezinde yerleşerek hacim merkezli kübik yapıyı oluşturur. Alüminyumda olduğu gibi yüzey merkezli kübik yapıda atomlar küpün köşelerinde ve yüzlerinde yerleşir. Hegzagonal sistemde atomlar altıgen prizmanın köşelerinde ve birer adet düzlemlerin ortasında yerleşir. metallerde görülen üç tip kristal yapının şekli ve toplarla oluşturulmuş modeli görülmektedir.

Metalleri meydana getiren atomlar yukarıda bahsedilen birim kafes şeklinde üç boyutta dizilirler, fakat bu diziliş tam mükemmel olmamaktadır. Köşelerindeki bazı atom yerleri boş kalmakta, bazı yabancı atomlar ara yerlere girmekte, bir atom fazladan araya sıkışmakta veya atomların dizilişi belirli bir yerde kesilmektedir. İdeâl dizilişi bozan bu durumlar, malzeme bilimcileri tarafından malzeme kusurları olarak ifade edilmektedir. Kusur kelimesi bir eksikliği akla getirse de bu malzeme kusurları eksiklik değil tersine mükemmelliktir. Bir metalin plastik deformasyonu (kırılmadan şekil değiştirebilmesi) kusurlu yerleşme hareketleriyle olmaktadır. Metal içindeki bu kusurlu yapılaşma olmasaydı o metali eğerek, bükerek, döverek şekillendirilme mümkün olmayacaktı. Mesela bir inşaat çeliğini kıvıramayacak, bir kılıcı; çeliği döverek elde edemeyecektik.

Metalin atomları acaba kusursuz dizilseler ne olurdu? Malzeme bilimcilerin hesabına göre bir mm2'si 37 kg. kuvvet taşıyabilecekti. Üçbuçuk tonluk bir ağırlık yaklaşık bir mm çapında bir tel ile kaldırılabilecekti. Bu özelliği çok iyi görünebilir. Fakat bu kadar mukavemetli bir malzemenin kullanılabilmesi, yani tel haline, levha haline getirilmesi yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı mümkün olmayacaktı. Böyle bir malzeme de faydasız, işe yaramaz bir madde olacağından esas kusur, kusursuz atom dizilişine sahip malzemede olacaktı.

Kainatta kusurlu görerek çirkin kabul ettiğimiz hadiselerde bir hikmet eli işlemektedir. Merkez Efendi'nin dediği gibi "Kainat merkezinde yaratılmıştır."

comments powered by Disqus